Sodeloval/-a si v vsaj eni projektni ali skupinski aktivnosti!

Morda je bila to glasbena skupina, organizacija koncerta, tabor, vodenje kavarne v tvojem mladinskem centru in podobno…

Skupina lahko seveda tudi izvaja določen projekt, na primer: glasbena skupina se odloči da bo organizirala koncert, s katerim bo zbirala denar v dobrodelne namene.

Ne glede na to, kaj si počel/-a, je namen tega vprašalnika, da poveš, kako so se te aktivnosti ali projekti zdeli TEBI.
Za nas je pomembno, da imaš vpliv na aktivnosti, pri katerih sodeluješ. S tem vprašalnikom bomo lahko ugotovili, kaj lahko pri našem delu še izboljšamo.

Odgovori so popolnoma anonimni.
Če kakšnega od vprašanj ne razumeš, s klikom na simbol ? najdeš razlago vprašanja. Razlage vprašanj so namenjene temu, da razumeš kaj vprašanje pomeni in zakaj ga postavljamo.

Ko boš reševal/-a vprašalnik:
•Pazljivo preberi vprašanja.
•Če kakšnega vprašanja ne razumeš klikni na ? ali za pomoč prosi mladinskega delavca.
•Če meniš, da na vprašanje ne moreš odgovoriti, izberi odgovor »ne vem«.
•Odgovarjaj iskreno.


Vso srečo!

Koliko skupinskih vprašalnikov si izpolnil/-a do sedaj, vključno s tem?

Kakšen je bil namen delovanja vaše skupine?


Na kakšen način si sodeloval/-a v vašem projektu ali skupini?

Sodeloval/-a sem pri oblikovanju ideje projekta, zaradi katere se je naša skupina vzpostavila.

Sodeloval/-a sem pri načrtovanju projekta.

Sodeloval/-a sem pri pridobivanju denarnih sredstev za projekt.

Sodeloval/-a sem pri pripravah projekta.

Sodeloval/-a sem pri izvajanju aktivnosti našega skupnega projekta in prevzel/-a odgovornost za to aktivnost.

Sodeloval/-a sem pri evalvaciji projekta.

Koliko članov je bilo v vaši skupini?

Kako se počutiš v vaši skupini?

V skupini je dobro vzdušje.

Čutim, da sem v skupini lahko to, kar sem.

V skupini lahko prispevam z idejami in predlogi.

Drugi člani skupine resno jemljejo moje zamisli, občutke in ideje.

Ko se v skupini odločamo in skupaj delamo, šteje mnenje vsakega.

S sodelovanjem v naši skupini sem se naučil/-a novih stvari.

Postal/-a sem boljši/-a v:

(Opomba! Označiš lahko več možnosti)

Zaradi sodelovanja v skupini:

(Opomba! Označiš lahko več možnosti)

Prav tako sem postal/-a boljši/-a v:


Redno sem v stiku z mladinskim delavcem, ki je mojo skupino podpiral pri našem projektu:

Mladinski delavci upoštevajo mene, moje zamisli, občutke in ideje.

Mladinski delavci nas (mlade) podpirajo pri aktivnostih projekta/skupine, a hkrati ne prevzemajo nadzora.

Naše ideje so tiste, ki določajo, kako se bodo naši projekti in aktivnosti izšle.

Če mi, mladi, ne bi bili aktivni in ne bi prevzeli odgovornosti, naša skupina ne bi delovala.

Mladinski delavci so se z mano pogovorili o tem, kaj sem se naučil/-a med sodelovanjem v skupini.

Za konec pa še nekaj vprašanj o tebi.


Zelo je pomembno, da ima v mladinskem centru prav vsak enake možnosti, ne glede na starost, spol, socialno ozadje ali posebne potrebe. Glede na tvoje odgovore na spodnja vprašanja, bomo lahko preverili do kakšnih razlik prihaja v tvojem mladinskem centru. Če bodo te razlike zelo velike, bomo lahko glede tega tudi kaj naredili.

Spol?

V katerem razredu si?

Je kateri od tvojih staršev rojen izven Slovenije?

Ali bi sebe opredelil/-a kot osebo s posebnimi potrebami?

Pomembno je, da lahko mladi s posebnimi potrebami (senzornimi (gluhi, slepi, gluhonemi), gibalnimi oviranostmi, težavami v duševnem zdravju, čustvenimi in vedenjskimi težavami) sodelujejo pri aktivnostih pod enakimi pogoji, kot vsi ostali.Kako se počutiš?

Tukaj lahko dodaš kratek komentar, če želiš z nami deliti kaj pomembnega, o čemer te nismo vprašali v tem vprašalniku.

Če imaš kakšne druge pripombe, ki se nanašajo na vaš mladinski center ali ta vprašalnik, nam lahko pošlješ e-poštno sporočilo na logbook@mreza-mama.si .